Arvonnan säännöt

Voita vuoden sähköt -arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Äänekosken Energia
Kotakennääntie 31
44100 Äänekoski
p. 020 632 3800


Arvonnan säännöt

Arvontaan osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Arvontaan saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien niiden yritysten työntekijät tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan valmisteluun tai toteuttamiseen.
Arvontaan voi osallistua täyttämällä arvontalomakkeen ja jättämällä yhteystiedot.


Kilpailuaika

Arvontaan voi osallistua Äänekosken Energian messuosastolla Biotalous- ja juustopäivillä 19.–20.5.2017. Arvonta suoritetaan 24.5.2017. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Arvonnan palkinto

Palkinto, vuoden sähköt (enintään 5000 kWh/vuosi), arvotaan 24.5.2017 kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken. Voitolla ei voi maksaa sähkön siirtohintaa, ainoastaan sähkönkulutusta. Pääpalkinnon voittajalta edellytetään, että hän tekee sähkösopimuksen Äänekosken Energian kanssa vuoden 2017 aikana. Voittoja ei voi muuttaa rahaksi.


Arvonnan järjestäjän oikeudet

Äänekosken Energia käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja vain arvonnan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin eikä käytä tai luovuta henkilötietoja suoramarkkinointiin tai muihin tarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kilpailun aikana, jos kilpailuun osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kampanjaan.

Järjestäjä ei vastaa suorista tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Osallistumalla kampanjaan osallistuja hyväksyy nämä kampanjan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kilpailuun ja näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos kampanjaa ei voida järjestää suunnitelmien mukaisesti. Jos sinulle tulee kysyttävää kilpailusta, ota yhteyttä: info@aane-energia.fi