Asiakasrekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste
Päivätty 3.11.2016

REKISTERINPITÄJÄ

Äänekosken Energia Oy
Y-tunnus: 0917763-8
Kotakennääntie 31
44100 Äänekoski
puh. 020 632 3800

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Ari Nyholm, asiakkuus- ja myyntipäällikkö, puh. 020 632 3800

REKISTERIN NIMI

Äänekosken Energia Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Asiakastietojen hallinta ja sopimusten mukainen laskutus. Rekisteri sisältää sähkön myynnin asiakkaat, sähkön siirron asiakkaat, kaukolämpöasiakkaat sekä vesi- ja jätevesiasiakkaat.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot:

  • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus

Asiakkaan sopimustiedot:

  • Sopimuksen kohde, kohteen osoite, tuotetiedot, suoraveloituksen tilinumero, laskutustiedot, vakuustiedot

Asiakkaan liittymä- ja käyttöpaikkatiedot:

  • Liittymien ja käyttöpaikkojen tekniset tiedot
  • Kulutustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas ilmoittaa itse tietonsa pyytäessään tarjouksen ja/tai sopimuksen tekemisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Äänekosken Energia Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto:

Kirjalliset asiakassopimukset säilytetään lukituissa tiloissa, joiden käyttöä valvotaan

B. ATK:lle talletetut tiedot:

Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Käyttöoikeudet vain niillä asiakastietoja ja -sopimuksia käsittelevillä henkilöillä, jotka hoitavat asiakassuhteita. Palvelintietokoneet, joissa tiedot ovat, sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Äänekosken Energia Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Äänekosken Energia Oy, Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski tai sähköpostiosoitteeseen info@aane-energia.fi.