Avainlukuja 2019

Yhtiön liikevoitto vuonna 2019 oli 2,7 miljoonaa euroa, joka ylitti budjettinsa kertaluontoisen tuottoerän vuoksi.
Liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa eli se säilyi edellisen vuoden tasolla.

Liikevaihto

tuhatta €

23555
Liikevoitto

tuhatta €

23555
Liikevaihdon jakauma

%-osuudet liiketoiminnoittain

4424
Omavaraisuusaste

(2018: 41,9 %)

43,3%
Liikevoittoprosentti

(2018: 5,4 %)

18,8%
Oman pääoman tuotto

(2018: 1,4 %)

8%
Tilinpäätös kokonaisuudessaan löytyy vuosikertomuksestamme (pdf)