Avainlukuja 2022

Äänekosken Energian liikevaihto vuonna 2022 oli 28,86 miljoonaa euroa, eli noin 15 prosenttia edellistä vuotta korkeampi. Sähkön myynnin volyymin kasvu on 7,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Energiansäästötoimenpiteiden ja leudon talven vuoksi sähkön siirtomäärä ja kaukolämmön kulutus laskivat molemmat kuusi prosenttia. Veden kulutus laski neljä prosenttia edellisen vuoden tasoon nähden. Liikevoittoprosentti oli 6,1.

Liikevaihto

tuhatta €

23555
Liikevoitto

tuhatta €

23555
Liikevaihdon jakauma

%-osuudet liiketoiminnoittain

4424
Omavaraisuusaste

(2021: 37,4 %)

43,3%
Liikevoittoprosentti

(2021: 2,3 %)

18,8%
Oman pääoman tuotto

(2021: -2,0 %)

8%
Tilinpäätös kokonaisuudessaan löytyy vuosikertomuksestamme (pdf)