Vedenjakelu häiriintynyt Piilolanniemen aluella 14.1.2019

Vedenjakelu on häiriintynyt Piilolanniemen alueella äkillisestä virtaaman kasvusta johtuen.

Häiriön aikana Piilolanniemen alueella ja myös muilla lähialueilla voi ilmentyä vedenvähyyttä tai vedenjakelun häiriöitä. Häiriön aikana ja sen jälkeen verkostosta saattaa tulla jonkin aikaa epätavallisen väristä vettä (samea tai ruskea). Samea tai ruskea vesi ei ole terveydelle vaarallista ja ongelma poistuu vettä juoksuttaessa.

Lisätietoa

Otto Leppänen 040 544 3934

Työajan ulkopuolella vesihuollon päivystys 0400 344190