Vesi

Äänekosken Energia tuottaa vesihuoltopalveluita Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamiin. Huolehdimme esimerkiksi vesi- ja viemäriverkoston kunnosta, vedenpuhdistuksesta sekä juomaveden laadusta.

Käyttösopimuksen tekeminen

Suurin osa alueen olemassa olevista kiinteistöistä kuuluu jo Äänekosken Energian vesi- ja viemäriverkostoon. Talokauppojen yhteydessä kiinteistön liittyjän (talon alkuperäinen omistaja) on annettava kirjallinen suostumuksensa uuden käyttösopimuksen tekemiseksi kiinteistön haltijan ja Äänekosken Energian välille. Alta löydät uuden käyttösopimuksen tekoon vaadittavat lomakkeet.

Suostumus uuden käyttösopimuksen tekemiseen (PDF)
Ilmoitus kiinteistön luovuttamisesta (PDF)

Vesihuollon perus- ja käyttömaksut

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi perimme palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja. Vedenhankinnan ja jätevesiviemäröinnin perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Vesihuollon hinnastosta näet Äänekosken Energian ajantasaiset vesihuollon perus- ja käyttömaksut, sekä toimitusehdot.

Verkostoon liittyminen

Uudisrakennukset verkoston alueella sekä hieman sen ulkopuolella voidaan liittää vesi- ja viemäriverkostoon kaupungin luvalla. Myös jo olemassa olevat kiinteistöt, joiden vesihuolto on hoidettu tähän saakka muulla tavoin, voivat liittyä verkostoon.

Äänekosken Energian vesi- ja viemäriverkosto

Äänekosken Energian vesiliiketoiminnan toiminta-alue käsittää Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamat. Rakennamme ja ylläpidämme vesi- ja viemäriverkoston runkolinjaa sekä huolehdimme paikallisen juomaveden laadusta. Yhtiö pitää yllä ja saneeraa vesi- ja viemäriverkostoa toimialueellaan. Saneerauksen yhteydessä myös elinkaarensa loppupäässä olevat tonttijohdot saneerataan.

Saneeraushinnoittelu

Runkolinjasaneerauksen yhteydessä vesihuoltolaitos tarkistaa myös tonttijohdot runkolinjasta tontin rajalle. Mikäli niiden todetaan olevan elinkaarensa loppupäässä, vesihuoltolaitos saneeraa myös tonttijohdot.

Tonttijohtojen (vesi, viemäri, sadevesi) saneeraamisesta kiinteistön rajalle peritään tonttijohdon saneerausmaksu allaolevan hinnaston mukaisesti.

Tonttijohdon saneerausmaksuhinnasto (PDF)

Havainnekuvia tonttijohdoista

vesi_ii

Hinnoittelu

Lue lisää vesihuollosta ja sen hinnoittelusta.

Lue lisää