Vesi

Äänekosken Energia tuottaa vesihuoltopalveluita Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamiin. Huolehdimme esimerkiksi vesi- ja viemäriverkoston kunnosta, vedenpuhdistuksesta sekä juomaveden laadusta.

Äänekosken Energian vesiliiketoiminnan toiminta-alue käsittää Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamat. Rakennamme ja ylläpidämme vesi- ja viemäriverkoston runkolinjaa sekä huolehdimme paikallisen juomaveden laadusta. Yhtiö pitää yllä ja saneeraa vesi- ja viemäriverkostoa toimialueellaan.

Saneerauksen yhteydessä myös elinkaarensa loppupäässä olevat tonttijohdot saneerataan.

Käyttösopimuksen tekeminen

Suurin osa alueen olemassa olevista kiinteistöistä kuuluu jo Äänekosken Energian vesi- ja viemäriverkostoon. Talokauppojen yhteydessä kiinteistön liittyjän (talon alkuperäinen omistaja) on annettava kirjallinen suostumuksensa uuden käyttösopimuksen tekemiseksi kiinteistön haltijan ja Äänekosken Energian välille.

Alta löydät uuden käyttösopimuksen tekoon vaadittavat lomakkeet.

Suostumus uuden käyttösopimuksen tekemiseen (PDF)
Ilmoitus kiinteistön luovuttamisesta (PDF)

Verkostoon liittyminen

Uudisrakennukset verkoston alueella sekä hieman sen ulkopuolella voidaan liittää vesi- ja viemäriverkostoon kaupungin luvalla. Myös jo olemassa olevat kiinteistöt, joiden vesihuolto on hoidettu tähän saakka muulla tavoin, voivat liittyä verkostoon. Verkostoon liittymisestä löydät lisätietoa täältä.

Vesihuollon perus- ja käyttömaksut

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi perimme palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja. Vedenhankinnan ja jätevesiviemäröinnin perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Vesihuollon hinnastosta näet Äänekosken Energian ajantasaiset vesihuollon perus- ja käyttömaksut, sekä toimitusehdot.

Saneeraushinnoittelu

Runkolinjasaneerauksen yhteydessä vesihuoltolaitos tarkistaa myös tonttijohdot runkolinjasta tontin rajalle. Mikäli niiden todetaan olevan elinkaarensa loppupäässä, vesihuoltolaitos saneeraa myös tonttijohdot.

Tonttijohtojen (vesi, viemäri, sadevesi) saneeraamisesta kiinteistön rajalle peritään tonttijohdon saneerausmaksu vesihuollon hinnaston mukaisesti.

Tonttijohdon saneerausmaksusta ei ole mahdollista hakea kotitalousvähennystä, sillä kotitalousvähennys ei koske piha-alueen ulkopuolisia töitä.
Kiinteistön tontin rajojen sisäpuolella tapahtuvasta vesi- ja viemärijohtojen saneeraustyöstä on sen sijaan mahdollista hakea kotitalousvähennystä. Näistä piha-alueen töiden kustannuksesta vastaa kiinteistö ja asiakkaan työhön valitsema urakoitsija.

Tonttijohto yhdistää kiinteistön runkolinjaan

Tonttijohdot liittävät kiinteistön vesihuollon runkolinjaan kiinteistön tontin rajalta lähtien. Kiinteistön liittymispiste on runkolinjassa. Tonttijohdot kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle, vaikka ne nimensä vastaisesti kulkevatkin tontin ulkopuolella.

vesi_ii

Hinnoittelu

Lue lisää vesihuollosta ja sen hinnoittelusta.

Lue lisää