Veden laatu

VEDEN LAATU

Äänekosken Energia huolehtii talousveden laadusta vesihuoltoverkkonsa alueella. Veden laatu on ollut korkealaatuista ja tuottamamme talousvesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (683/2017) veden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Veden laatua tutkitaan viranomais- ja omavalvontanäytteillä verkostoalueittain seuraavasti:

  • Äänekoski-Hirvaskangas-Puntavuori (ÄHP)
  • Liimattala-Konginkangas (LK)
  • Suolahti-Sumiainen (SS)
  • Rautionmäki (R)

 

Uusimmat veden laadun testausselosteet löydät täältä:

Kesäkuu 2023 Mutapohja, Markkamäki ja Sumiainen

Kesäkuu 2023 Rautionmäki

Toukokuu 2023 Liimattala

Maaliskuu 2023 Häränvirta, Honkola, Koukkuniemi ja Suolahti keskusta

Helmikuu 2023 Liimattala ja Konginkangas

Vuoden 2022 tulokset:

Koonti vuoden 2022 viranomais- ja omavalvontanäytteiden tuloksista (pl. huhtikuu)

Huhtikuu 2022 Äänekoski, Suolahti ja Konginkangas: laajat analyysit

Huhtikuu 2022 Rautionmäki

 

VEDEN KOVUUS JA pH

Veden kovuus ilmoitetaan usein kokonaiskovuutena (mmol/l), joka kuvaa pääasiassa liuennutta kalsiumia (Ca) ja magnesiumin (Mg) määrää. Koko Äänekosken alueella vesi on hyvin pehmeää. Veden kovuus on vaihdellut laitoksesta riippuen 0,09-0,43 mmol/l välillä. Vesi luokitellaan hyvin pehmeäksi, kun se on alle 0,5 mmol/l. Tällöin veden pehmentäminen ei ole tarpeellista esimerkiksi astianpesukoneissa.

Laatusuositusten mukaan pH saa vaihdella välillä 6,5 – 9,5. Äänekosken Energian tuottaman veden pH on vaihdellut 7,2-8,7 pH:n välillä.

Veden kovuus ja pH:

Vuodet 2020-2022 Kovuus mmol/l pH
Verkostoalue Vaihteluväli Keskiarvo Vaihteluväli keskiarvo
Suolahti-Sumiainen 0,31-0,43 0,38 7,2-8,7 7,9
Äänekoski-Hirvaskangas 0,13-0,19 0,16 7,3-8,3 7,8
Liimattala-Konginkangas 0,09-0,1 0,1 7,7-8,2 7,9

 

Veden kovuuden, magnesiumin, kalsiumin ja kaliumin tulosten on oltava kuluttajien saatavilla verkossa. Muuttujille ei ole annettu enimmäisarvoa.

Kovuus, magnesium, kalsium ja kalium, uusimmat tulokset:

Laitos, lähtevä vesi Häränvirta Liimattala Mutapohja Vihijärvi
Laitokseen liittyvä verkostoalue Äänekoski-Hirvaskangas Liimattala-Konginkangas Suolahti-Sumiainen Sumiainen
Määritys Yksikkö 8.3.2023 8.2.2023 4.10.2022 8.6.2023
kokonaiskovuus (laskennallinen Ca ja Mg) mmol/l 0,14 0,08 0,31 0,12
Magnesium mg/l 1,2 0,53 2,4 0,8
Kalsium mg/l 3,5 2,5 8,7 3,4
Kalium mg/l 1,1 0,87 * 0,87
* Kalium analysoidaan vuoden 2023 aikana myös Mutapohjasta lähtevästä vedestä.

Tulokset ovat nähtävissä vuoden 2023 testausselosteissa ja Mutapohjan osalta vuoden 2022 analyysituloskoonnissa

 

TALOUSVEDEN RISKINARVIOINTI

Äänekosken energia Oy on laatinut terveydensuojelulain mukaisen talousveden riskinarvioinnin. Riskinarviointi on tehty soveltaen SFS-EN 15975-2 standardia (Juomavesijärjestelmän turvallisuus) ja Maailman terveysjärjestöjen suosittelemaa Water Safety Plan -periaatetta. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 31.12.2020.

Riskinarviointi on päivitetty keväällä 2023 WSP -ohjelmaan. Riskinarvioinnin päivitykseen osallistui konsultin lisäksi Äänekosken Energian vedentuotannon henkilöstöä, ELY-keskuksen pohjavesiasiantuntijat sekä ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset.

Riskinarvioinnin tulokset huomioidaan valvontaohjelmissa, saneeraussuunnitelmissa ja kunnossapidossa.