Vedenjakelussa häiriö Suolahden Tippalan alueella

Vedenjakelu on häiriintynyt Suolahden Tippalan alueella pelastuslaitoksen sammutusveden oton vuoksi.

Häiriön aikana Suolahden Tippalan alueella ja myös muilla lähialueilla voi ilmentyä vedenvähyyttä tai vedenjakelun häiriöitä. Häiriön aikana ja sen jälkeen verkostosta saattaa tulla jonkin aikaa epätavallisen väristä vettä (samea tai ruskea). Samea tai ruskea vesi ei ole terveydelle vaarallista ja ongelma poistuu vettä juoksuttaessa.

Lisätietoa

Vesihuollon päivystys 0400 344 190