Usein kysyttyä sähkönsiirrosta

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Asiakkaan sähkölasku muodostuu kolmesta osasta, sähköenergiamaksusta, sähkön siirtomaksusta sekä veroista.

Arvonlisävero ja sähkövero muodostavat noin kolmanneksen keskimääräisen sähkönkäyttäjän sähkölaskusta. Sähköveron osuus sisältyy siirtomaksuun. Verojen (sähkövero ja alv) osuus siirtomaksusta voi sähkölämmityskuluttajalla olla jopa yli 50 %.

Tyypillisen kotitalouskuluttajan sähkön hinnan muodostuminen:
sahkon_hinta_muodostuu

Mitä siirtomaksulla katetaan?

Sähkön siirtomaksulla katetaan kaikki sähkön siirrosta aiheutuneet kustannukset.

Niitä ovat mm.

  • sähköverkon uusiminen ja kunnossapito
  • vikojen korjaus
  • siirrosta aiheutuvat häviö
  • kantaverkkoyhtiölle maksettavat kantaverkkomaksut
  • kulutuksen mittaus ja siihen liittyvä tiedonsiirto sähkön myyjille ja asiakkaille,
  • vikapäivystys
  • asiakaspalvelu ja laskutus