Usein kysyttyä sähkönsiirrosta

Sähkön alkuperä?

Oma sähköntuotantomme koostuu tänä päivänä lähes kokonaan päästöttömästä bioenergiasta ja vesivoimasta. Myymästämme sähköstä oman tuotantomme osuus on noin 2/3. Äänekosken Energian sähköntuotannon tukijalat ovat päästötön vesivoima sekä tehokas yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP).

CHP-tuotannossa yhdistetään sähkön ja lämmön tuotanto tavalla, jolla pystytään hyödyntämään lähes kaikki polttoaineista peräisin oleva energia.

Viime vuosien voimakkaan panostuksen myötä oli uusiutuvan sähköenergian osuus v. 2017 n. 80 % Äänekosken Energian myymästä sähköstä. Hankinta tapahtuu pääasiassa osakkuusyhtiöiden kautta.

Keskimäärin sähkön tuotannosta aiheutui vuodessa noin 25,51 g/kWh CO2-päästöjä ja ydinpolttoaineen kertymä oli noin 0,11 mg/kWh vuoden aikana.

Koskienergia Oy:n kattava 30 paikallisen pienvesivoimalaitoksen verkosto ulottuu Pohjois-Pohjanmaalta Lounaissuomeen.

Äänekosken Energia käyttää noin 45 % Koskienergia Oy:n tuottamasta sähköstä. Normaalina vesivuotena määrä on noin n. 70 GWh, joka vastaa n. 35000 kerrostalossa sijaitsevan pienasunnon kuluttamaa sähkömäärää.

Tavoitteenamme on edelleen lisätä päästöttömien energianlähteiden käyttöä, ja korvata niillä fossiilisia polttoaineita.

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Asiakkaan sähkölasku muodostuu kolmesta osasta, sähköenergiamaksusta, sähkön siirtomaksusta sekä veroista.

Arvonlisävero ja sähkövero muodostavat noin kolmanneksen keskimääräisen sähkönkäyttäjän sähkölaskusta. Sähköveron osuus sisältyy siirtomaksuun. Verojen (sähkövero ja alv) osuus siirtomaksusta voi sähkölämmityskuluttajalla olla jopa yli 50 %.

Tyypillisen kotitalouskuluttajan sähkön hinnan muodostuminen:
sahkon_hinta_muodostuu

Mitä siirtomaksulla katetaan?

Sähkön siirtomaksulla katetaan kaikki sähkön siirrosta aiheutuneet kustannukset.

Niitä ovat mm.

  • sähköverkon uusiminen ja kunnossapito
  • vikojen korjaus
  • siirrosta aiheutuvat häviö
  • kantaverkkoyhtiölle maksettavat kantaverkkomaksut
  • kulutuksen mittaus ja siihen liittyvä tiedonsiirto sähkön myyjille ja asiakkaille,
  • vikapäivystys
  • asiakaspalvelu ja laskutus