Äänekosken Energia Oy

Äänekosken Energia on Äänekosken kaupungin omistama energiayhtiö, joka vastaa Äänekosken kaupungin ja lähiseudun energia- ja vesihuollosta.

Äänekosken Energia Oy on keskittyy vahvasti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen, ja lähes kaikki kaupungin tarvitsema kaukolämpö tuotetaankin kotimaisilla polttoaineilla.

Ympäristöstä huolehtiminen ja vakaahintainen energia on tavoitteemme. Viime vuosien voimakkaan panostuksen myötä uusiutuvan sähköenergian osuus on yli puolet Äänekosken Energian myymästä sähköstä.

Sähkön hankinta tapahtuu pääasiassa osakkuusyhtiöiden kautta.

Omistukset osakkuusyhtiöissä

45%

Koskienergia Oy

Vesivoimaa, 30 pienvesivoimalaitosta

46%

Kumpuniemen voima Oy

Puupohjaiset polttoaineet, CHPa