Äänekosken Energia Oy

Äänekosken Energia on Äänekosken kaupungin omistama energiayhtiö, joka vastaa Äänekosken kaupungin ja lähiseudun energia- ja vesihuollosta.

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällistä energiaa vakaalla hinnalla.

Lähes kaikki kaupungin tarvitsema kaukolämpö tuotetaan kotimaisella puupohjaisella polttoaineeella.

Sähkön hankintamme tapahtuu pääasiassa osakkuusyhtiöiden kautta. Pitkäjänteisen panostuksen myötä päästöttömän vesivoiman osuus on lähes kaksi kolmannesta Äänekosken Energian myymästä sähköstä.

Vesivoimatilanteesta riippuen joudumme ajoittain hankkimaan markkinasähköä, jonka tuotantotavat ovat vaihtelevat.

 

Vuonna 2020 sähköstä tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä yli 78 prosenttia, ydinvoimalla alle 15 prosenttia ja fossiilisilla polttoaineilla noin 7,3 prosenttia

Keskimäärin sähkön tuotannosta aiheutui vuodessa noin 17,05 g/kWh CO2-päästöjä ja ydinpolttoaineen kertymä oli noin 0,22 mg/kWh vuoden aikana (2018).

Tavoitteenamme on edelleen lisätä päästöttömien energianlähteiden käyttöä ja korvata niillä fossiilisia polttoaineita.

Omistukset osakkuusyhtiöissä

45%

Koskienergia Oy

Vesivoimaa, 30 pienvesivoimalaitosta

46%

Kumpuniemen voima Oy

Puupohjaiset polttoaineet, CHPa