Äänekosken Energia Oy

Äänekosken Energia on Äänekosken kaupungin omistama energiayhtiö, joka vastaa Äänekosken kaupungin ja lähiseudun energia- ja vesihuollosta.

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällistä energiaa vakaalla hinnalla.

Lähes kaikki kaupungin tarvitsema kaukolämpö tuotetaan kotimaisella puupohjaisella polttoaineella.

Sähkön hankintamme tapahtuu pääasiassa osakkuusyhtiöiden kautta. Pitkäjänteisen panostuksen myötä päästöttömän vesivoiman osuus on lähes kaksi kolmannesta Äänekosken Energian myymästä sähköstä.

Vesivoimatilanteesta riippuen joudumme ajoittain hankkimaan markkinasähköä, jonka tuotantotavat ovat vaihtelevat.

Vuonna 2021 sähköstä tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä yli 70 prosenttia, ydinvoimalla lähes 16 prosenttia ja fossiilisilla polttoaineilla 14 prosenttia

Keskimäärin sähkön tuotannosta aiheutui vuodessa noin 32,78 g/kWh CO2-päästöjä ja ydinpolttoaineen kertymä oli noin 0,22 mg/kWh vuoden aikana (2018).

Tavoitteenamme on edelleen lisätä päästöttömien energianlähteiden käyttöä ja korvata niillä fossiilisia polttoaineita.

Omistukset osakkuusyhtiöissä

45%

Koskienergia Oy

Vesivoimaa, 30 pienvesivoimalaitosta

46%

Kumpuniemen voima Oy

Puupohjaiset polttoaineet, CHPa