Vesihuollon hinnasto

Täältä löydät tiedot vesimaksuista ja vesiliittymien hinnoista

Äänekosken Energia huolehtii Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamien vesihuollosta. Rakennamme ja ylläpidämme vesi- ja viemäriverkostoa ja huolehdimme alueellamme veden puhdistuksesta sekä juomaveden laadusta.

Tältä sivulta löydät tiedot vesiliiketoiminnan maksuista.

Vesimaksut

Veden kulutuksesta peritään perusmaksu sekä käyttömaksua, jonka suuruus riippuu kulutuksesta.

Perusmaksu

Vedenhankinnan ja jätevesiviemäröinnin perusmaksu jakautuu kuuteen maksuluokkaan kiinteistön vesimittarin koon perusteella.

Perusmaksua peritään palvelujen käytöstä siitä alkaen kun kiinteistö on liitetty Äänekosken Energian verkostoon. Maksu jyvitetään laskutuskausille pitkin vuotta.

Hinnat voimassa 1.11.2023 alkaen.

Perusmaksu, mittari (mm) Vesi, euroa/vuosi Jätevesi, euroa/vuosi
20 78,75 € 78,75 €
25 393,50 € 393,50 €
32 1180,00 €  1180,00 €
40 1768,78 €  1768,78 €
50 2236,23 € 2236,23 €
yli 50 Sopimuksen mukaan Sopimuksen mukaan

Käyttömaksut

Vesi, euroa/m3 Jätevesi, euroa/m3
Käyttömaksu 2,74 € 3,25 €
Vesiosuuskunnat  2,20 € 2,48 €

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Äänekosken Energian vesihuoltoverkostoon liittymispisteessä. Maksu koskee yhtä liittymää tonttia kohden.

Liittymismaksun lisäksi veloitetaan liitostyöt laitoksen verkostoihin sekä uusilla kaavoitetuilla alueilla tonttijohtojen rakentamismaksu.

Vesihuollon liittymismaksu

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy yleensä kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.

Huom! Liittymishinnoittelussa voidaan käyttää tapauskohtaisesti myös aiheuttamisperiaatteen mukaista hinnoittelua.

Huom! Kotakennäs 1 on erillishinnoiteltu alue. Kysy lisätietoja Äänekosken Energiasta.

Kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella liittymismaksu lasketaan kaavalla

Liittymismaksu = k × A × p × yL

k = kiinteistötyyppikerroin

Kiinteistötyypin mukainen kerroin määritellään seuraavan taulukon mukaan:

 • 8 Vapaa-ajan rakennus
 • 6 Omakoti- ja paritalo
 • 5 Rivitalo
 • 4 Kerrostalo, maatalousrakennus ja asuinliiketalo
 • 3 Prosessivettä käyttävä teollisuusrakennus, julkinen rakennus, liikerakennus ja toimisto
 • 2 Saniteettivettä käyttävä teollisuusrakennus

A = Rakennusluvan mukainen kerrosala neliömetreinä

Kerrosalaan lasketaan kaikki rakennettavat rakennukset, joissa on vesipiste.

p = palvelukerroin

Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on palvelukerroin 1.

Jos kiinteistö liittyy vain jompaankumpaan, käytetään kertoimia

 • Vesi=0,44
 • Jätevesi=0,56

yL = liittymismaksun yksikköhinta yL = 4,15e/k-m2

Liittymismaksun minimiraja on 100 kem2. Omakotitaloista, paritaloista ja kesämökeistä veloitetaan maksimissaan 250 kem2 liittymismaksu.

Esimerkkejä liittymismaksusta k × A × p × yL

1 – 100 neliömetrin omakotitalo, johon tulee sekä vesi- että jätevesiliittymät.

 • 6 × 100 m2 × 1 × 4,15 e/k-m2 = 2490 eur

2 – 90 neliön kesämökki, joka varustetaan sekä vesi- että jätevesiliittymillä.

 • 8 × 100 m2 × 1 × 4,15 e/k-m2 = 3320 eur

3 – 265 neliön paritalo, johon tulee sekä vesi- että jätevesiliittymä.

 • 6 × 250 m2 × 1 × 4,15 e/k-m2 = 6225 eur

Erityiskuluttajien, kuten runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan poikkeuksellista jätevettä tuottavien liittyjien, osalta maksut määrätään tapauskohtaisesti.

Tonttijohdon rakentamismaksu

Äänekosken Energia rakentaa kaavoitettujen alueiden tonteille vesiliittymät, eli tonttijohdoista (vesi, viemäri ja sadevesiviemäri) runkolinjan liittymispisteestä tonttiventtiilille ja tarkastuskaivolle tulevan osan. Tästä peritään liittymismaksun lisäksi tonttijohtojen rakentamismaksu. Niiden tonttien osalta, joille valmiutta ei ole rakennettu, peritään tonttijohdon rakentamismaksu toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Tonttijohdot tonttiventtiililtä ja tarkastuskaivolta eteen päin kuuluvat kiinteistön itse rakennettavaksi ja kustannettavaksi. Tonttijohdon rakentamismaksu laskutetaan vesiliittymissopimuksen teon yhteydessä.

Tonttijohdon rakentamismaksu määräytyy vesijohdon koon mukaan. Se sisältää tonttijohtojen rakentamisen tarvikkeineen (tonttiventtiili ja tarkastushaara, liittymäkaivo viettoviemäriin).

Vesijohdon koko Vesi + jätevesi Vesi + jäte- ja sadevesi
20 –  40 mm 1 160,58 € 1 392,80 €
63 mm 1 326,53 € 1 591,47 €
90 mm 1 658,09 € 1 989,71 €

Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa.

Huom! Ns. vanhoilla alueilla liittymävalmiuksia ei välttämättä ole rakennettu runkoverkosta tonttien rajoille. Niiden tonttien osalta, joille valmiutta ei ole rakennettu, peritään tonttijohdon rakentamismaksu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Tonttijohtojen liittämiskohta on aina runkoverkossa.

Kenelle tonttijohdot kuuluvat?

 • Tonttijohdot ja niiden rakentamis- ja huoltokustannukset kuuluvat aina kiinteistölle ja ovat sen vastuulla.
 • Tonttijohtoja (vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri) ovat runkojohtojen ja kiinteistöjen väliset johto-osuudet.
 • Vesihuoltolaitos vastaa runkoverkosta ja kiinteistö vastaa tonttijohdoista.

Tonttijohtojen saneerausmaksu

Äänekosken Energia huolehtii jakelualueellaan vesiverkoston kunnosta ja uusii verkkoa tarvittaessa. Runkolinjasaneerauksien yhteydessä vesihuoltolaitos saneeraa myös tonttijohdot runkolinjasta tontin rajalle, jos niiden todetaan olevan elinkaarensa loppupäässä. Tästä liittymänhaltijalta peritään tonttijohdon saneerausmaksu.

Saneerausmaksu sisältää tonttijohtojen (vesi, viemäri, sadevesi) saneerauksen runkolinjasaneerauksen yhteydessä liittymispisteestä eli runkolinjasta tontin rajalle tarvikkeineen (liitososat runkoon ja kiinteistön putkeen, putket, putkiosat, talosulku karoineen, tarkastushaarat kansistoineen ja kiviainekset).

Huomaa, että talosulusta eteenpäin oleva tonttijohdon osuus ei kuulu saneerauksen eikä näin ollen saneerausmaksun piiriin. Suosittelemme kuitenkin saneeraamaan tonttijohdon kokonaisuudessaan kiinteistöön asti samassa yhteydessä.

Saneerausmaksu määräytyy seuraavasti:

Vesijohdon koko 20–40 mm 63 mm 90 mm
Vesijohto 847,00 € 966,00 € 1 208,00 €
Vesi + jätevesi 1 396,00 € 1 596,00 € 1 995,00 €
Vesi + sadevesi 1 356,00 € 1 549,00 € 1 938,00 €
Vesi + jäte- ja uusi tai vanha sadevesi 1 779,00 € 2 033,00 € 2 543,00 €
Jätevesi + sadevesi 1 316,00 € 1 316,00 € 1 316,00 €
Jätevesi 807,00 € 807,00 € 807,00 €
Sadevesi 766,00 € 766,00 € 766,00 €

Hinnat sisältävät alv 24 %.

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksut

Lietteen käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset vaihtelevat vastaanottopaikoittain ja tästä syystä sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksut ovat eri suuruisia eri vastaanottopaikoissa. Vastaanottopaikkoihin lietteitä voivat toimittaa ELY:n jätehuoltorekisteriin hyväksytyt kuljettajat.

Maksut 1.1.2024 alkaen hinta sis. alv 24 %

Teräväniemen puhdistamo

Sakokaivot ja pienpuhdistamot yksikköhinta 8,64 €/m3
Umpisäiliöt yksikköhinta 5,38 €/m3

Sumiainen

Sakokaivot ja pienpuhdistamot yksikköhinta 15,45 €/m3
Umpisäiliöt yksikköhinta 5,99 €/m3

Tihusuon puhdistamo Konginkangas

Sakokaivot ja pienpuhdistamot yksikköhinta 35,98 €/m3
Umpisäiliöt yksikköhinta 12,67 €/m3

Lataa sako- ja umpikaivolietteiden hinnasto

Lataa vesihuollon hinnasto (pdf)