Vesilaitokset

Pohjavedenottamot

Vesiliiketoiminnalla on viisi pohjavedenottamoa. Syvälahden tekopohjavesilaitos sekä Liimattalan ja Mutapohjan pohjavedenottamot toimivat vesihuoltoalueen varsinaisina vedenottamoina. Varavedenottamot sijaitsevat Vihijärvellä ja Kovalanniemessä

Vedenottamoiden yhteinen verkostoon pumpattu vesimäärä on noin 1 200 000 m3/a.

Talousveden kemiallinen ja mikrobiologinen laatu varmistetaan vedestä otettavilla näytteillä, jotka tutkitaan ulkopuolisessa laboratoriossa.

Jätevedenpuhdistamot

Äänekosken Energialla on jätevedenpuhdistamot Äänekosken Teräväniemessä ja Konginkankaan Tihusuolla.

Tihusuolla käsitellään Konginkankaan ja Liimattalan alueiden asumisjätevesiä. Teräväniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Äänekosken muiden alueiden sekä Uuraisten Puntavuoren asumis- ja teollisuusjätevesiä.

Jäteveden laatua tutkitaan puhdistamoilta otettavista näytteistä. Keski-Suomen ELY-keskus valvoo puhdistamoiden toimintaa ja ympäristölupaehtojen noudattamista. Toiminta on ollut lupaehtojen mukaista.