Vesilaitokset

Pohjavedenottamot

Vesiliiketoiminnalla on viisi pohjavedenottamoa. Näistä Kovalanniemen, Liimattalan ja Suolahden vedenottamot toimivat vesihuoltoalueen varsinaisina vedenottamoina. Alueen kaksi varavedenottamoa sijaitsevat Sumiaisissa ja Vihijärvellä.

Vedenottamoiden yhteinen verkostoon pumpattu vesimäärä on noin 1 300 000 m3/a.

Talousveden kemiallinen ja mikrobiologinen laatu varmistetaan vedestä otettavilla näytteillä, jotka tutkitaan ulkopuolisessa laboratoriossa.

Jätevedenpuhdistamot

Vesiliiketoiminnalla on kolme jätevedenpuhdistamoa: Teräväniemi, Tihusuo ja Suolahti.

Sumiaisten jätevedet pumpataan Suolahden jätevedenpuhdistamolle.

Jäteveden laatua tutkitaan puhdistamoilta otettavista näytteistä. Keski-Suomen Ympäristökeskus valvoo puhdistamoiden toimintaa ja ympäristölupaehtojen noudattamista. Toiminta on ollut lupaehtojen mukaista.